Verksamhet

Våra metoder

Här är några idéer.....

 

Tillsammans tar vi fram ett översiktligt upplägg, som tillgodoser just dina behov.


Efter vår första kontakt får du ett frågeformulär att besvara där vi väger in din bakgrund, eventuella tidigare skador, nuläge och mål.


Vi har löpande uppföljningar utifrån behov och önskemål. Vi går igenom tillsammans hur du vill ha det och hur mycket uppföljningar som känns bra för dig.

PERSONLIG TRÄNING

 

Du erbjuds personlig träning anpassad till

 

 • Dina individuella mål
 • Dina individuella förutsättningar
 • Tidigare erfarenheter
 • Ålder
 • Förbättra dina egna personliga träningsresultat.
 • Funktionsvariationer
 • Stöd för att komma igång med din träning
 • Hemmaträning eller på träningsanläggning

 

Genom att vara ditt personliga stöd kan vi säkerställa att du ser dina framsteg successivt mot en mera hälsosam livsstil.

 

 

 

”Om du ställer upp med viljan så skall vi tillsammans se till att du uppnår dina personliga mål.”

KOSTRÅDGIVNING

 

Du erbjuds individuell kostrådgivning om du önskar förbättra dina kostvanor eller säkerställa ditt näringsintag. Några av våra andra inriktningar behandlar följande

 

 • Viktnedgång eller viktuppgång.
 • Ökad muskelmassa.
 • Att vänja dig av med ditt sockerberoende.
 • Att öka din energinivå för att göra din vardag ljusare och mer glädjefylld.

 

Kostrådgivningen innebär att vi först går igenom dina mål och nuvarande kostvanor. Du får fylla i en kostdagbok under en vecka, som vi får tillbaka innan vår nästa kontakt.

 

Vid vår andra kontakt går vi igenom förslag på förändring.

 

Programmet följs upp, varefter vi stämmer av hur du upplever att det går, ifall du har stött på några hinder och om något behöver justeras.