PDF Manual

Våra formulär kan fyllas i och skickas ifyllda till oss


iPad, iPhone, Android : Hämta och installera "Foxit PDF Reader Mobile" från App Store resp. Google Play Butik.

MacOS: Hämta "Foxit Reader" från App STore

Linux och Windows: Hämta och installera  Foxit Reader


Foxit Reader är gratis och bör fungera på alla inte alltför gamla enher (iPhone och iPad  version iOS >10.x).

Med  iPhone och iPad (fungerar på liknande sätt med Android-enheter) :

1. Våra formulär laddas automatiskt ner i filmappen "Filer", som du öppnar och där du klickar på "Bläddra'"längst ner till höger.

2. Under Favoriter klickar du på filmappen "Hämtningar".

  (I hämtningar tryck på bollen med tre prickar högst upp och kontrollera att  'Lista' och 'Datum' är sorteringskriterier.)

3a.  Överst i listan finns nu dokumenten från oss. Om det är ett enda pdf-dokument går du till steg 4.

3b. Om paketet innehåller flera pdf-dokument finns dessa i en zip-fil. När du dubbelklickar på zip-filen skapas en filmapp i vilken pdf-filerna finns.Öppna filmappen och klicka på den pdf-fil som du ska arbeta med. Gå sedan till steg 4.


4. PDF-formuläret håller du fingret mot en stund, varvid både pdf-dokument och en lista med olika alternativ visas.

5. Drag upp listan och klicka på "Dela".

6. Leta efter "Foxit PDF" som du klickar på.

7. Nu kan du fylla i formuläret och när det är klart klickar du på "Dela"- symbolen, som är en låda med pil uppåt, överst på skärmen. (I Android tre små bollar kopplade till varandra)

8. Bland alternativen väljer du "Mail" och skickar dokumentet som e-post med bilaga till anna@akw.life.


Med dator (Mac, Windows och Linux):

1. I datorns filmapp "Hämtningar"  eller motsvarande finns vårt formulär. Högerklicka på pdf-bilagan och välj 'Öppna med' och välj 'Foxit Reader'.

1b. Om paketet innehåller flera pdf-dokument finns dessa i en zip-fil. När du dubbelklickar på zip-filen skapas en filmapp i vilken pdf-filerna finns.Öppna filmappen och högerklicka på vald pdf-fil och välj "Öppna med" och vidare "Foxit Reader".

2. Fyll i formuläret och klicka på "Share" överst.

3. Klicka på "E-mail Current Tab" och skicka e-post på vanligt sätt till anna@akw.life


(Vissa skillnader mellan olika mobila enheter och datorer kan förekomma. Bl.a. kan filmappen som hämtade filer lagras i ha olika namn.)