Kom igång

Kom igång

Efter en inledande personlig kontakt, får du ett frågeformulär att besvara. Nedan några exempel på färdiga programpaket. Du kan här välja ett av de färdiga programpaketen. Vi kan även diskutera utformningen av ett paket enligt dina önskemål. Den inledande första kontakten, som kan göras per e-mail här, är utan kostnad.


1. Kostrådgivning med uppföljning och coachning under 6 veckor.

Du får en kostdagbok, där du fyller i vad du äter och dricker under en vecka, som du sedan sänder tillbaka till oss. När kostrådgivningen är färdig skickas den till dig med rådgivande kommentarer. Alternativt att vi träffas och går igenom den. Vi har löpande uppföljningar under en 6 veckors period.

Vi bestämmer tillsammans  uppföljningstillfällen.


2. Kostrådgivning och träningsprogram med uppföljning och coachning under 12 veckor.

Du får en kostdagbok där du fyller i vad du äter och dricker under en vecka som du sedan sänder tillbaka till oss. När träningsprogrammet och kostrådgivningen är färdiga skickas de till dig med rådgivande kommentarer. Alternativt att vi träffas och går igenom dem. Vi har löpande uppföljningar under en 12 veckors period. Du får träningsprogrammet på mail och app med instruktioner och filmer på övningarna. Du får tre träningspass under perioden.


3. Träningsprogram med uppföljning och coachning under 12 veckor.

När träningsprogrammet är färdigt skickas det till dig. Alternativt att vi träffas och går igenom det. Vi har löpande uppföljningar under en period av 12 veckor. Vi bestämmer tillsammans uppföljningstillfällen. Du får träningsprogrammet på mail och app med instruktioner och filmer på övningarna. Du får tre träningspass under perioden.


4. Kostrådgivning med en uppföljning

Du får en kostdagbok där du fyller i vad du äter och dricker under en vecka, som du sedan sänder tillbaka till oss.
När kostrådgivningen är färdig skickas den till dig med rådgivande kommentarer. Alternativt att vi träffas och går igenom den.
Vi bestämmer tillsammans ett uppföljningstillfälle.